V poradí ôsmy ročník Dňa rodiny vyvrcholí v Bratislave v sobotu 17. septembra

V Bratislave sa 17. septembra pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora Bratislavy uskutoční Deň rodiny, ktorý zavŕši VIII. ročník tohto celoslovenského rodinného podujatia. Celkovo sa dni rodiny počas roku 2016 konali vo viac na 50 miestach Slovenska a s nimi spojených kultúrno-zábavných programov sa zúčastnili desaťtisíce detí a dospelých, informovala Lea Hagovská z Fóra kresťanských inštitúcií, celoslovenská koordinátorka podujatia.

„Záštitu nad bratislavským podujatím poskytlo slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Aj tento rok spolupracujeme s mnohými partnermi, medzi ktorými sú Hlavné mesto Bratislava, viaceré mestské časti, neziskové organizácie a platforma Kresťania v meste,” povedal Marek Michalčík, koordinátor bratislavského Dňa rodiny a dodal: “Dňom rodiny v Bratislave sme sa pripojili k jej podujatiu – festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto. Pod heslom „Rodina mestu, mesto rodine“ chceme dať do pozornosti projekty, ktoré mesto Bratislava a jej mestské časti robia pre rodinu. Chceme tiež od občanov zbierať námety, čo ich rodiny robia pre svoje mesto. V Medickej záhrade sa 17. septembra medzi 14. a 17. hodinou bude konať pestrý kultúrno-zábavný program a svoju činnosť predstavia viaceré organizácie, ktoré pomáhajú rodinám.”

“Z Dní rodiny po celom Slovensku máme pozitívne spätné väzby,” zdôraznila Hagovská. “Ľudia veľmi oceňovali, že sa konajú takéto podujatia, ktoré podporujú rodiny. Kladne hodnotili aj nadšenie iných zapojiť sa do organizácie podujatí, ochotu mladých pridať sa a pomôcť. Páčila sa im skvelá atmosféra, dobrá partia a nasadenie dobrovoľníkov. Deň rodiny má aj ten rozmer, že venujeme svoj čas a energiu iným ľuďom a toto chceme aj naďalej rozvíjať,“ dodala.

„Radi podporujeme aktívnych občanov, ktorí venujú svoj čas a energiu pre rodiny a pre svoje mesto. Pozývame všetkých na Deň rodiny do bratislavskej Medickej záhrady 17. septembra,“ uzatvára Radoslav Števčík, starosta MČ Bratislava – Staré mesto.

informoval Tomáš Kováčik