Chcem podporiť kampaň “Nad(ý)chnime sa”

Chceme dať vedieť rodinám, že ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná a majú právo byť podporované. Chceme budovať kultúru, ktorá si váži materstvo i otcovstvo a túžime prostredníctvom podujatí ku Dňu rodiny dať možnosť rodinám v tomto náročnom období načerpať nové sily a nabrať druhý dych.

Chceme čo najväčšiemu okruhu ľudí na Slovensku povedať, že pre to, aby mohli rodiny kráčať ďalej, je veľmi dôležité, aby mali všetci ich členovia čas a možnosť znova sa nadchnúť a “dobiť baterky.”

Ľudí dokážeme osloviť prostredníctvom sociálnych sieti, pomocou inšpiratívnych webinárov i článkov, vďaka na mieru ušitej hymne ročníka i vďaka mediálnym spoluprácam. 

Na to, aby kampaň zasiahla veľké množstvo ľudí, potrebujeme aj Vašu finančnú pomoc. Prosíme, podporte kampaň Dňa rodiny NAD(Ý)CHNIME SA darom 5, 10, 20 alebo viac Euro na účet Fóra kresťanských inštitúcií: SK0902000000001997279158. Do poznámky uveďte Váš email a motto NADÝCHNIME SA.