O Dni rodiny

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a  krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty.

Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou i podľa výskumu Sociologického ústavu SAV (s.13) z roku 2017 a zaslúži si podporu i uznanie. Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar je pre štát tou najlepšou devízou pre ekonomický i hodnotový rozvoj. Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy.

Prvý celoslovenský Medzinárodný deň rodiny na Slovensku sa konal v roku 2009, kedy sa 16. mája na bratislavskom Námestí SNP na hromadnom podujatí stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Odvtedy je rozšírený  na celé územie a organizuje sa ako regionálne podujatie, celoslovensky zastrešené organizáciou  Fórum kresťanských inštitúcií. Deň rodiny je občianskou a apolitickou aktivitou vyzdvihujúcou hodnotu rodiny.

Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti, aby sa stala priateľskou k rodine. Na prahu demografickej krízy je prorodinné smerovanie krajiny nevyhnutné. 

V mestách i obciach sa v okolí dátumu 15. máj konajú  rôzne prorodinné oslavy, podujatia a iné aktivity upriamujúce na rodinu i možnosti, ako jej pomôcť. Počet zapojených miest a obcí je zvyčajne medzi 30 – 50.

Priamymi organizátormi podujatia Deň rodiny v regiónoch sú prorodinné zoskupenia, organizácie, hnutia, spolupracujúce s miestnou samosprávou, cirkvami i organizáciami, ktoré sa prihlásia k myšlienke Dňa rodiny. 

Dlhoročným mottom Dňa rodiny bol slogan „Aby deti otca mali, aby mali mamu“, od roku 2018 sa  hlavné motto každý rok aktuálne mení a aktivity daného ročníka sú mu prispôsobené. 

Téma r. 2018 „ Stojíme pri sebe“

Téma r. 2019:  „V obci i meste rodina na prvom mieste“

Téma r. 2020:  „ Každá nedeľa je Deň rodiny“

Téma r. 2021: “Otec nablízku”

Od roku 2021 má Deň rodiny  nové logo. Po vzájomnej dohode viacerých organizátorov a nás v FKI sme sa rozhodli, že nastal čas na zmenu pôvodného loga, ktoré sa používalo od roku 2009 a jeho autorkou bola akademická maliarka Iva Štrbová. Touto cestou jej chceme veľmi pekne poďakovať.

DR-logo

Autorom nového loga a celého konceptu je grafik Andrej Kmeťo. Jeho hlavným zámerom bolo komunikovať, aby logo vyznievalo hravo, radostne a pozitívne. Zvolil tvar kruhu, ktorý predstavuje spoločenstvo a tým je každá rodina. Kruh je doplnený smajlíkom z dvojbodky a písmena. V jednom objekte sú 4 rôzne smajlíky ako štyria členovia rodiny, ktorí sú samostatne a predsa spolu. Smajlíky sa potom dajú pridať aj na plagáty v rôznych zoskupeniach a motívoch.