AKTUÁLNY ROČNÍK

Deň rodiny 2024 – “Stojí to za to!”

Už po 16. krát sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. 

V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe jeden druhému. Preto je rodina nenahraditeľná.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka. Preto je dôležité vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. A presne toto je cieľom osláv Dňa rodiny!

Pomôžte nám šíriť hodnoty manželstva a rodiny. Vďaka vašej pravidelnej podpore môžeme spoločne meniť pohľad na rodinu na Slovensku.

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2024 sa budú konať v regiónoch.  Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou online i offline formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte info@denrodiny.sk.

Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk ,  facebookovú stránku Deň rodiny a Instagram Deň rodiny.

Deň rodiny daného ročníka  má spoločné črty:

– logo Deň rodiny

– vizuál Deň rodiny

– zastrešenie organizáciou Fórum kresťanských inštitúcií

– podpora a propagácia rodiny založenej manželstvom muža a ženy

– téma konkrétneho ročníka