AKTUÁLNY ROČNÍK

Deň rodiny 2022 – NAD(Ý)CHNIME SA!

Deň rodiny 2022 Už po štrnásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. 

Rodiny čelia okrem bežných  výziev nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. K tomu sa pridala neľahká situácia s vojnou na Ukrajine.  A tak rodiny zažívajú nielen pekné chvíle súdržnosti, ale aj rozdelenie, vyčerpanie, smútok, obavu, či nedostatok financií. 

Pápež František pri návšteve Slovenska okrem iného povedal: “Pandémia je zasa skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť len sa seba. Začnime teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme”.

A práve to je ono! Sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nielen v súvislosti s pandémiou, ale aj teraz, keď prechádzame skúškou na základe vojnového konfliktu. V mnohých rodinách sme dospeli do štádia akejsi ponorky, rozdelenia, znechutenia, strácame dych…Čo sa tak pokúsiť  znovu sa nadýchnuť, aby sme si  skutočnosť vzájomnej potreby naplno uvedomili, nemysleli len na seba, nabrali čerstvé sily a mohli kráčať ďalej? 

Nádych je znakom života práve narodeného dieťatka, hlbokým nádychom sa upokojíme pred náročnou skúškou, udalosťou. Nádychom prijímame životodarný kyslík. V skutočnom, i prenesenom zmysle slova.  V knihe Genezis čítame: “ Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.” Nádych je život.  Nadchnime sa znovu  pre život v rodine!

Kampaň Deň rodiny chce do rodín a spoločnosti priniesť odkaz o potrebe  sa znovu nadchnúť a objavovať to dobré, čo nás spája. Deň rodiny 2022 túži ponúknuť rodinám možnosti ako získať novú energiu,”nadýchnuť sa”, poskytnúť  priestor pre  reštart i zlepšenie vzájomných vzťahov. 

Preto slogan Deň rodiny 2022 znie „Nad(ý)chnime sa“

Deň rodiny v roku  2022 chce:

  • dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
  • predstaviť rodinám a ich členom tipy na  fyzický, psychický  i duchovný “ wellness”, ktoré im pomôžu nadchnúť sa i nadýchnuť
  • poskytnúť spolupracujúcim organizáciám podporu pri organizácii  podujatia Deň rodiny v regiónoch Slovenska
  • podčiarknuť, že aj služba iným môže rodinám priniesť radosť a nový vietor do vzťahov
  • ponúknuť kresťanským rodinám kráčať spolu s pápežom Františkom v ústrety svetovému stretnutiu rodín a dodať im povzbudenie, aby sa nadchli pre kráčanie k Darcovi života
  • predstaviť možnosti podpory celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2022 sa budú konať v regiónoch  spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia. Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou online i offline formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte info@denrodiny.sk. Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk ,  facebookovú stránku Deň rodiny.  i instagram  

Deň rodiny daného ročníka  má spoločné črty:

– logo Deň rodiny

– vizuál Deň rodiny

– zastrešenie organizáciou Fórum kresťanských inštitúcií

– podpora a propagácia rodiny založenej manželstvom muža a ženy

– téma konkrétneho ročníka

– vyhlásenie/hymna konkrétneho ročníka