AKTUÁLNY ROČNÍK

Deň rodiny 2023 – MAMA – NAJ POVOLANIE

Deň rodiny 2022 Už po pätnásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. 

Matky čelia silnému tlaku okolia a častokrát sú frustrované a nedocenené. Preto sme sa rozhodli venovať 15. ročník Dňa rodiny oslave materstva.  Chceme vyzdvihnúť, oceniť a uznať  náročné povolanie matky a poďakovať sa všetko, čo robia pre naše rodiny a celú spoločnosť.  

Pápež František hovorí:  “Toto robia matky: vedia prekonávať prekážky a konflikty, vedia šíriť pokoj. Tak sa im darí premieňať averzie na príležitosť k novému zrodu a na príležitosť k rastu. Robia to, lebo vedia zachovávať, matky vedia veci uchovať, vedia skĺbiť dokopy nitky života, všetky. Potrebujeme ľudí schopných utkávať nitky spoločenstva, ktoré budú protiváhou k množstvu ostnatých drôtov rozdelení. A toto matky dokážu.”

Presne tak! V súčasnej polarizovanej a náročnej dobe je to väčšinou práve materský element, ktorý upokojuje, povzbudzuje a do rodiny i vzťahov vnáša jemnosť. Cieľom 15. ročníka Dňa rodiny je preto oceniť materstvo a jeho nezastupiteľný význam. Chceme dať pocítiť mamám, že aj napriek tomu, že sa cítia nedokonalé, sú naj.

Ďakujeme všetkým mamám, ktoré sa životu otvorili prostredníctvom adopcie. Svätý Otec František na príklade svätého Jozefa poukazuje na to, že “ tento typ puta nie je druhoradý, nie je improvizáciou. Takáto voľba patrí medzi najvyššie formy lásky a otcovstva či materstva. Koľko detí na svete čaká, že sa ich niekto ujme! A koľko manželov si želá byť otcom a matkou, ale z biologických dôvodov to nedokážu, alebo hoci už deti majú, chcú sa podeliť o rodinnú lásku s tým, kto je o ňu ukrátený. Nesmieme sa báť zvoliť si cestu adopcie, podstúpiť „riziko“ prijatia detí.“

Stojíme tiež pri matkách, ktoré sú rozvedené a opustené a ostali na výchovu svojich detí častokrát úplne samé. Sú to statočné a silné ženy, ktoré nabrali odvahu odísť do neistoty  a nepohodlia v úprimnej snahe zabezpečiť svojim deťom pokojnejší život.

Každá žena je pozvaná stať sa matkou, ale nie každá je pozvaná stať sa matkou v telesnej rovine. Každá dostala od Boha ducha materstva, ale ten sa nemusí prejavovať len starostlivosťou o vlastné deti, ale aj  deti “duchovné”. Preto osobitne ďakujeme všetkým matkám, ktoré prijali pozvanie k duchovnému materstvu a napĺňajú ho s otvoreným srdcom, či už ide o rehoľné sestry, vychovávateľky alebo učiteľky.

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2023 sa budú konať v regiónoch.  Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou online i offline formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte info@denrodiny.sk.

Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk ,  facebookovú stránku Deň rodiny a Instagram Deň rodiny.

Deň rodiny daného ročníka  má spoločné črty:

– logo Deň rodiny

– vizuál Deň rodiny

– zastrešenie organizáciou Fórum kresťanských inštitúcií

– podpora a propagácia rodiny založenej manželstvom muža a ženy

– téma konkrétneho ročníka