POMOC RODINÁM

Predstavujeme zoznam združení, organizácií, hnutí a platform, ktoré sa v rámci svojej činnosti zaoberajú témou podpory rodiny a jej členov v rôznych životných etapách a situáciách.

V prípade, že ste organizáciou, ktorá sa venuje rodinám a máte záujem o zverejnenie, napíšte nám informácie o vás tak, ako to vidíte v doleuvedenom zozname na adresu: info@denrodiny.sk. Ďakujeme!

Spoločne nám na rodinách záleží.

 • Akadémia Karola Wojtylu Banská Bystrica – akademické programy, školenia, semináre a inú výchovno-vzdelávaciu činnosť; realizuje vedecko-výskumnú činnosť vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú rodiny, najmä v oblasti humanitných vied; vydáva publikácie (teologiatela@gmail.com)
 • Akadémia rodiny – kurzy, prednášky, rodinné pobyty (info@akademiarodiny.sk)
 • Arcidiecézne centrum pre rodinu Košice (rodina@abuke.sk, 0948 788 068)
 • Asociácia za život a rodinu – ochrana dôstojnosti a života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť, ochrana a podpora rodiny, podpora vzdelávania, osvetová, organizačná a publikačná činnosť, podpora rozvoja a zachovania kultúrnych hodnôt (info@zazivotarodinu.sk)
 • Centrum pomoci pre rodinu Trnava –  vzdelávanie, poradenstvo, dobrovoľnícka služba v rodinách (cppr@cppr.sk, 0948 020 412)
 • Centrum pre rodinu Bratislavskej diecézy – vzdelávanie, soc.pomoc, poradenstvo, rodinné pobyty (cprbratislava@gmail.com, 0902 891 344)
 • Centrum pre rodinu Nitra – vzdelávanie, soc.pomoc, poradenstvo, rodinné pobyty (nitrianskerodiny@gmail.com, 0903 468 697)
 • Centrum pre rodinu Pezinok – vzdelávanie, soc.pomoc, poradenstvo, rodinné pobyty (rodiny@pezinskerodiny.sk, 0911 225 650)
 • Centrum pre rodinu Sigord – kurzy, prednášky, poradenstvo, rodinné pobyty PREŠOV (centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 317)
 • Centrum pre rodinu Trenčín – vzdelávanie, poradenstvo, soc. pomoc, koučing, kurzy, Program Otec a syn, Otec a dcéra, dobrovoľníctvo, komunitná klubovňa K (info@cprtrencin.sk, 0940 785 275)
 • Centrum prípravy na manželstvo Žilina – kurzy prípravy na manželstvo (domanzelstva@domanzelstva.sk)
 • Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy – kurzy, prednášky, poradenstvo (rodinabb@rodinabb.sk)
 • Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku – zaoberá sa sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach (diakonia@diakonia.sk, 0915 732 761)
 • Fórum života – pomoc pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých (forumzivota@forumzivota.sk, 0903 533 946)
 • Gréckokatolícka rómska misia – aktivity pre celé rodiny v rómskych komunitách (pre deti, mládež, dospelých), duchovné obnovy a hudobná formácia detských, mládežníckych a iných kapiel; pomáha vytvoriť mosty dobrých vzťahov vnútri rómskych rodín a medzi rómskymi a slovenskými rodinami (info@romskamisia.sk, 0910 414 874)
 • Inštitút rodiny Košice – školenia, kurzy, prednášky (irke@irke.sk, 0905 699 181)
 • JUŽANIA – RC Južanček – pomáha rodičom, ktorí sa ocitli v hmotnej a finančnej núdzi (info@juzancek.sk, 0910 686 078)
 • Komunitno-pastoračné centrum Prešov – kurzy pre manželov (rodinnevztahy@maranathapo.sk, 0908 972 786)
 • Liga pár páru – prirodzeného plánovania rodičovstva, propaguje neantikoncepčný životný štýl, šíri ekologické dojčenie, podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy (lpp@lpp.sk, 0908 722 055)
 • Manželské stretnutia Bratislava – kurzy prípravy na manželstvo (mstretnutia@mstretnutia.sk, 02/43 42 49 62)
 • Nadácia PSK pre podporu rodiny – nadácia Prešovského samosprávneho kraja na pomoc jednotlivcom a rodinám v ich zlej ekonomickej, sociálnej či zdravotnej situácii. Sprostredkovanie kontaktov na najlepších odborníkov a špecialistov. Aktívne rozhovory medzi tými, ktorí potrebujú pomôcť a tými, ktorí ju dokážu poskytnúť (052/70 81 622, nadacia@vucpo.sk)
 • Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny – vznikla v roku 2018 aj na základe spolupráce ŽSK a Fóra života o.z. a pri nej pracuje aj Rodinné centrum pomoci, ktoré poskytuje  bezplatné právne, psychologické a sociálne poradenstvo. Nadácia podporuje jednotlivcov a rodiny v ťažkých, nečakaných a krízových životných situáciách, pomáha preklenúť obdobie neistoty a núdze, ktoré jednotlivcov alebo rodinu postihnú. Doteraz sme finančne pomohli viac ako 180 žiadateľom a poradenstvo využilo viac ako 500 ľudí (nadacia@zilinskazupa.sk, 0948 386 342)
 • O rodine, n.o. Stupava – kurzy, prednášky, zážitkové pobyty (info@orodine.sk, 0905 886 701)
 • PloDar o.z. – ponúka možnosť plánovať rodičovstvo a spoznať svoj cyklus pomocou Creighton model systému do záznamovej tabuľky. Tá je nevyhnutným predpokladom liečby neplodnosti, využijúc princípy Restorativnej reprodukčnej medicíny (plodar.sk@gmail.com)
 • Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Bratislava – poradenské centrum pre rodiny, vzdelávacie kurzy (bratislava@familygarden.sk, 0903 821 321)
 • Pre rodiny, o.z. Bratislava – programy, poradenstvo, sprevádzanie. Venujú sa vzťahom v rodinách, organizujú zážitkové pobyty OTEC a SYN a iné (prerodiny@prerodiny.sk, 0911 711 255)
 • Program Buddy Bratislava – podpora detí z CDR, dobrovoľníctvo sprevádzania detí (info@tvojbuddy.sk)
 • Rodinkovo – miesto prijatia pre rodiny Belušské Slatiny – rodinné pobyty, kurzy (info@rodinkovo.sk, 0911 911 780)
 • Úsmev ako dar – podpora detí z CDR, vzdelávanie, soc.pomoc (info@usmev.sk, 02/638 15 208)
 • Zaostri na rodinu – zduženie na podporu tradičnej rodiny Banská Bystrica – rodina a jej potreby – publikačná činnosť, databáza tipov na výlety, kurzy, OTECaSYN (narodinu@zaostri.sk, 0903 590 364)
 • muzom.sk – Portál, neštandardný pánsky magazín pre mužov, ktorí rozmýšľajú (info@muzom.sk, peter@muzom.sk)
 • otcom.sk – Portál, venuje sa mužom, otcom, rodine, glosy, články (matus@otcom.sk)
 • rodinka.sk – Portál – tehotenstvo, rodina, zdravie, deti (kristina.kovacikova@rodinka.sk)
 • zastolom.sk – Portál, manželstvo, rodičovstvo, náročné situácie, pomoc (info@zastolom.sk)