“Stojí to za to!”

Sme radi, že celoslovenská tradícia osláv Dňa rodiny začala s Fórom kresťanských inštitúcií a odvtedy sa medzinárodný sviatok rodiny dostáva aj vďaka vám  do povedomia spoločnosti.

Tento rok slávime už 16. ročník  Dňa rodiny!

V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe jeden druhému. Preto je rodina nenahraditeľná.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka.

 Preto je dôležité vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. A presne toto je cieľom osláv Dňa rodiny!

Pomôžte nám šíriť hodnoty manželstva a rodiny. Vďaka vašej pravidelnej podpore môžeme spoločne meniť pohľad na rodinu na Slovensku. 

Ďakujeme za vašu štedrosť a modlitby!

Deň rodiny v roku  2024 chce:

  • dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
  • podčiarknuť, že pravé hrdinstvo sa prejavuje sebaobetovaním, sila súcitom a múdrosť pokorou
  • poskytnúť spolupracujúcim organizáciám podporu pri organizácii  podujatia Deň rodiny v regiónoch Slovenska
  • predstaviť možnosti podpory celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách