21. mája 2023 celé rodiny oslávili na tradičnom podujatí Deň rodiny v Trnave

Tohtoročným celoslovenským mottom bolo Mama – naj povolanie. “Podujatie Deň rodiny je pre naše Centrum pomoci pre rodinu niečo ako štátny sviatok”, povedal na záver podujatia dlhoročný organizátor Dňa rodiny Michal Lipovský.
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom a rôznym organizáciám, ktoré priniesli svoje sprievodné aktivity, a tak urobili deťom a rodičom krásny program.

Dobrovoľný hasičský zbor realizoval penovú aktivitu, nechýbala nafukovacia atrakcia v podobe veľkej pirátskej lode či mobilné planetárium. Šachisti rozohrali niekoľko skvelých partičiek a skauti J. Pavla II. postavili prekážkovú dráhu.

Všetko a mnoho viac si užilo vyše 1200 účastníkov od najmenších po najstarších. Na pódiu sa prihovoril aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý povzbudil všetky matky a zdôraznil dôležitosť a súdržnosti rodín. Na pódiu vystúpili aj dvojica JOJKO a ROJKO, či maskované zvieratká, ktoré rozprúdili zábavu pre najmenších.
Svoju prácu s deťmi ukázali aj tanečné a pohybové štúdia ako Alegria, Rusalka, Drienka a Crazy family.
O sprievodné aktivity sa postarali: Dobrovoľný hasičský zbor Trnava, Trnavská arcidiecézna charita, Kinder Club, Trnavské materské centrum, Skautský zbor FSE Trnava 1 sv. Jána Pavla II., Trnavské materské centrum a ďalší.
Aj týmto podujatím sa Centrum pomoci pre rodinu snaží dostať do väčšej pozornosti rodinu, jej ochranu a najmä jej dôležitosť pre spoločnosť. Touto cestou ďakujeme všetkým podporovateľom, dobrovoľníkom, partnerom a spolupracujúcim organizáciám za celoročnú podporu.

Informoval Michal Lipovský