Oslávme spoločne 15. ročník Dňa rodiny

Opäť je tu 15. máj – Medzinárodný deň rodiny.

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj starosťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe jeden druhému.

Preto je rodina nenahraditeľná.

Sme radi, že celoslovenská tradícia osláv Dňa rodiny začala s Fórom kresťanských inštitúcií a odvtedy sa medzinárodný sviatok rodiny dostáva do povedomia spoločnosti aj vďaka vám. 

Tento rok slávime už 15. ročník Dňa rodiny!

Oslavy Dňa rodiny na Slovensku odštartovali 7. mája v Holíči, dnes boli podujatia v Cíferi, Pruskom a Žiline. Pokračujeme ďalej v Trnave, Trenčíne, Poprade, Malackách, Nitre a Košiciach, ale aj v menších obciach – v Slovinkách, Ochodnici, Dolnej Krupej či Lietave. Ak by ste sa chceli pozrieť na všetky podujatia pod hlavičkou FKI nájdete ich tu.

Tešíme sa, že môžeme pre Slovensko pripravovať Deň rodiny. Je to možné najmä vďaka zapáleným ľuďom v jednotlivých obciach a mestách, ale aj vďaka vašej podpore.

Vaša pravidelná finančná podpora je pre nás kľúčová, pretože je našim jediným zdrojom. Vďaka nej vieme zaplatiť náklady kampane, napríklad grafiku, propagáciu a pracovať pre Deň rodiny. Vieme si tak lepšie naplánovať naše aktivity a postupne začať s prípravou nasledujúceho ročníka.

V poslednom čase sme svedkami útokov na manželstvo a rodinu. Mnohí stratili pozitívnu predstavu o tom, čo je to rodina. Zvyšuje sa množstvo rozpadajúcich sa rodín, ktoré vychovávajú nešťastné a zranené deti, nepripravené na život a založenie vlastnej zdravej rodiny. Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka. Je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. To je cieľom osláv Dňa rodiny!

Pomôžte nám spoločne šíriť hodnoty manželstva a rodiny. Vďaka vašej pravidelnej podpore môžeme spolu meniť pohľad na rodinu na Slovensku a pomáhať tak mnohým.

Ďakujeme za vašu štedrosť a modlitby.