Deň rodiny 2015 pripravili Rodiny rodinám

Tlačová správa

Bratislava, 12. júna 2015

Organizovanie Dňa rodiny v krajských mestách Slovenska sa zavŕšilo v Prešove. Do 7. ročníka celoslovenského podujatia, ktoré sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa doposiaľ tento rok zapojilo viac ako 40 miest a obcí, čo je zatiaľ najviac v histórii organizovania tohto podujatia. Dňa rodiny sa na Slovensku zatiaľ zúčastnilo viac ako 20 tisíc ľudí. Dňa rodiny sa v Banskej Bystrici napríklad zúčastnila úspešná biatlonistka Anastasia Kuzminová, v Nitre vystúpil hudobník Peter Bažík.

Deň, kedy rodina oslavuje samu seba, priniesol pre mnohých povzbudenie a načerpanie. „Dňom rodiny poukazujeme aj na to, aby rodina založená na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar, mala miesto, aké jej patrí. Aby téma rodiny bola neustále v popredí, jej dôležitosť pre nás všetkých je neodškriepiteľná,“ hovorí Monika Jucková, členka predsedníctva FKI zodpovedná za projekt Deň rodiny 2015.

Vo väčších mestách čakal na rodiny pódiový program a i v menších mestách sa rodiny aktívne zapojili do hier a aktivít. „Vďaka všetkým miestnym organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí venovali úsilie a čas na príprave podujatí, ich partnerom a hlavným celoslovenským partnerom nadácii Konrad Adenauer Stiftung a  cestovnej kancelárii Awertour sa podarilo pripraviť bohatý čo do formy aj obsahu program pre rodičov a ich deti, aby rodiny mohli spoločne stráviť príjemný čas, ktorý nič nenahradí“ vraví Lea Hagovská, jedna z koordinátorov projektu a dodáva „a tešíme sa už na ďalší ročník.“

Tradične najväčšia návštevnosť na Dni rodiny bola v Nitre, kam prišlo vyše 4000 ľudí. V rámci programu tam zaujala téma otcovstvo. Vysokou návštevnosťou v desiatkach stoviek účastníkov sa mohla pochváliť aj Banská Bystrica, Bratislava, Košice či Prešov.

„Najprv na pódiu prebehol program Deti deťom a pokračoval programom pre rodičov a dospelých. Deti sa zatiaľ presunuli k pripraveným atrakciám. V stánkoch na námestí sa prezentovali jednotlivé organizácie a spoločenstvá venujúce sa rodinám,” uvádza jeden z organizátorov Dňa rodiny v Prešove, riaditeľ Centra pre rodinu Sigord, Peter Jakub.

V organizovaní Dňa rodiny sa bude pokračovať aj v budúcnosti. „Vnímame, že je potrebné naďalej zostať verní pôvodnému odkazu podujatia, ktoré je vložené do jeho sloganu – aby deti otca mali, aby mali mamu! a aby toto posolstvo Dňa rodiny opakovane zaznievalo,“ hovorí Jozef Predáč, ďalší koordinátor projektu.