Oslavy Medzinárodného Dňa rodiny 16.5. v Košiciach

Spoločnosť a rodiny na celom svete slávili 15.5. Medzinárodný deň rodiny. 

Celoslovenské podujatie Deň rodiny usporiadalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach  v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií v nedeľu 16.mája v Košiciach. Priamy prenos zabezpečila TV LUX. Podujatie začalo o 10. hodine svätou omšou za rodiny, ktorú slávili košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady pre rodinu pri KBS.

Vladyka Vasiľ sa v homílii pozastavil nad významom príbytku. Prvá vonkajšia viditeľná štruktúra cirkvi sa formovala práve v domoch kresťanov, neskôr postupne v chrámoch vznikali farnosti, ktoré predstavujú rodinu, čo spája jednotlivé domácnosti a tvorí tzv. rodinu rodín. Inšpirovaný sv. Pavlom pomenoval i viditeľné znaky rodiny ako domáceho spoločenstva schopného udržiavať vnútorný poriadok, napríklad: rodinný stôl nie je len kusom nábytku, ale miestom vzájomného delenia sa, sedenie v obývačke pozýva k dialógu a je usporiadané tak, aby si ľudia videli vzájomne do tváre, rodina sa spolu modlí, má svoje rodinné zvyky posilňujúce stabilitu a blízkosť, v rodine je jasné vedomie, kto aké v nej zastáva miesto, členovia si vzájomne pomáhajú a sú otvorení na solidaritu so slabšími. 

Celebrant taktiež vyzval, aby sme spoločne prosili za to, aby život rodín bol naplnený túžbou po vnútornom  poriadku, zmysluplnosti a svätosti.

Popoludňajší program “Otec nablízku mame i deťom” pozostával zo zamyslení  o rodine a otcovstve, svedectiev rodín i z hudobného sprievodu Skyvy. Rodiny s deťmi potešila kapela F6 „dávkou radosti“,  a tak sa v nie jednej domácnosti tancovalo. Moderátori upozornili i na skutočnosť, že do 31.5. sa dá stále zapojiť do umeleckej súťaže, ktorej sa doposiaľ zúčastnili umelci od 6 do 68 rokov.

Záver podujatia patril modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za rodiny. Záznam z podujatia:

autor fotografií Matúš Puškáš