Rodina – bavorák medzi inými typmi spolužitia

Popri jednotlivcoch je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Rodina má parametre, ktoré ju robia životne dôležitou pre spoločnosť. S údivom sledujem,keď niekto argumentuje nefungujúcou rodinou na podporu uznania „moderných“ foriem rodiny alebo rovno zbytočnosti rodiny. Pripadá mi to tak, ako keby niekto tvrdil, že starý trabant je rovnako kvalitné auto ako …

Rodina je zrkadlo. Ale aké?

?o je zdravá rodina? Zdravá rodina je rodina, cialis ktorá je funk?ná. Nie dokonalá. Dokonalá rodina nejestvuje. Hovoríme o funk?nej rodine. Rozdiel medzi dokonalým a funk?ným pochopíme, drugstore ke? sa pozrieme napríklad na auto. Auto môže by? poškrabané, môže ma? potrhané po?ahy, by? zablatené, ale ak má dobrý, spo?ahlivý motor, …

Ešte o rodine

V mesiaci júni (2012) sa v Miláne odohralo v poradí už siedme Svetové stretnutie rodín, na ktorom sa zúčastnil asi milión ľudí, ako aj pápež Benedikt XVI. Také stretnutia sa konajú každé tri roky, posledné bolo vo Valencii, v Španielsku a Sv. Otec ohlásil už miesto budúceho v severoamerickom meste Philadelphii. Na milánskom stretnutí mal …

Čo je rodina?

Keď v r. 1994 OSN pripravovala rok rodiny,  nezadefinovala čo vlastne je rodina, ktorú OSN bude oslavovať počas roka rodiny. Zdôvodňovalo sa to tým, že existuje veľa foriem spolužitia, ktoré ľudia nazývajú rodina, pričom nie všetci s tým súhlasia. Je to reálny fakt. Sú ľudia, ktorí hovoria o rodine, keď muž …

Čo je kvalitný rodinný život?

Ke? sa hovorí o eliminovaní chudoby, treatment zvy?ajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, for sale rôznych spôsoboch pomoci chudobným, store o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac ?i menej vyžadujú presuny pe?azí od tých, ktorí ich majú tým, …