Rodina – bavorák medzi inými typmi spolužitia

Popri jednotlivcoch je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Rodina má parametre, ktoré ju robia životne dôležitou pre spoločnosť. S údivom sledujem,keď niekto argumentuje nefungujúcou rodinou na podporu uznania „moderných“ foriem rodiny alebo rovno zbytočnosti rodiny. Pripadá mi to tak, ako keby niekto tvrdil, že starý trabant je rovnako kvalitné auto ako moderné BMW len za to, že videl niekoľko pokazených bavorákov.

Počas mája sa na Slovensku uskutočňuje v 14 mestách Slovenska štvrtý ročník Dňa rodiny, ktorého cieľom je poukázať na výnimočnú hodnotu rodiny pre život jednotlivcov i celej spoločnosti. Z vyhlásenia k tomuto dňu sa dozvedáme, že Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. … Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií. … 

Vo Fóre života, kde pracujem, sa plne stotožňujeme s obsahom vyhlásenia a preto každoročne podporujeme Deň rodiny. Z toho istého dôvodu podporujeme aj kampaň na podporu hodnoty manželstva, ktorá prebieha vo februári pod názvom Národný týždeň manželstva.

Motto Dňa rodiny si organizátori požičali od jedného z najväčších slovenských básnikov Milana Rúfusa: „aby deti otcov mali, aby mali mamy.“ V tomto verši sú ukryté dva z najpodstatnejších a nenahraditeľných momentov charakterizujúcich rodinu. Prvým je dôraz na dieťa. Dieťa totiž potrebuje rodinu viac ako dospelý. Rodina je tu v istom zmysle najmä pre neho. Aj keď z toho ťažia aj dospelí a celá spoločnosť, tou primárnou osobou, pre ktorú je rodina nenahraditeľnou, je dieťa. Druhým momentom je fakt, že dieťa potrebuje otca i matku. Nepotrebuje uznávaného manažéra či úspešnú moderátorku, ale osobnostne zrelého otca a láskavú matku, muža pevného slova a činu, ženu nehy a obety. Potrebuje vnímať a cítiť vzájomnú lásku a úctu rodičov a žiť s nimi v dôverných vzťahoch. Nič lepšie nie je možné dieťaťu dať, to je „bavorák“.

Náš svet nie je ideálny a stávajú sa v ňom veci, ktoré si nikto neželá. Niekedy si za to ľudia môžu sami, inokedy nie, najčastejšie je to kombináciou ich pričinenia a nezávislých okolností. Aj v rodinách prichádzajú zranenia, ťažkosti. To nie je ale dôvodom na rezignáciu a vzdanie sa toho, čo vieme, že je najlepšie. Pre budúcnosť krajiny je najlepšie, ak sa vyvíja snaha, aby čo najviac ľudí žilo vo svojich rodinách, kde napĺňajú základné podmienky pre svoju sebestačnosť a osobnostné dozrievanie detí. Z pohľadu dieťaťa niet inej lepšej možnosti. Kto by toto chcel popierať, popieral by tisícročnú skúsenosť a poznatky modernej psychológie a pedagogiky. To, že nie každej rodine sa podarí vytvoriť také podmienky, aby dobre zabezpečila svoje funkcie, je fakt, ktorý potvrdzuje nevypočítateľnosť života, ale nie nefunkčnosť tohto modelu.

Uvedomenie si významu tohto modelu, tejto najkvalitnejšej „značky“, je dôležité najmä dnes, keď získavajú na intenzite a sile pokusy zrovnoprávniť iné modely „rodiny“, iné „značky“, na jednu úroveň. Práve kvôli rastúcej nekritickej akceptácii akýchsi nových foriem rodiny dnes už podľa mňa nestačí spoliehať sa na zotrvačnosť v prenášaní vnímania rodiny z generácie na generáciu, ale je potrebné rodinu obraňovať a znovuobjaviť krásu a výnimočnosť manželstva a rodiny. Rodina je najlepšia a najkvalitnejšia „značka“. Ani ostatné nemusia byť zlé, najmä, ak už nie je možné sa k tej najlepšej dostať. Preto stojí za to sa od najlepšej značky učiť prípadne ju napodobňovať a nie sa tváriť, že všetky značky sú rovnako kvalitné, keď to tak v skutočnosti nie je.

Na záver ponúkam záver vyhlásenia ku Dňu rodiny, ktorým sa snažím odpovedať aj na výzvu, ktorú tento záver obsahuje. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.

Marek Michalčík, utorok 8. mája 2012 15:10

?ítajte viac: http://marekmichalcik.blog.sme.sk/c/298091/Rodina-bavorak-medzi-inymi-typmi-spoluzitia.html#ixzz1vhWhdMID