Téma 13. ročníka Dňa rodiny bude “Otec nablízku”

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny  (15. máj) sláviť pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií Deň rodiny.  Deň rodiny je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy.

Témou ročníka 2021  bude „Otec nablízku“.

Téma je v súlade s rokom sv. Jozefa, i rokom rodiny pri príležitosti 5. výročia encykliky Amoris laetitia, ktoré slávia katolícki veriaci a má ambíciu priblížiť zásadnosť i krásu postavy otca v rodine širokej verejnosti. Do roly otca sa muž nerodí, otcom sa stáva a potrebuje prijať viaceré výzvy, vrátane tej, aby na sebe pracoval, aby v dobrého otca dozrel. Naša spoločnosť je v kríze otcovstva, kde v mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova, čo v mnohých prípadoch platí aj v týchto pre rodiny náročných časoch pandémie. 

Preto Deň rodiny 2021 chce:

  • dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
  • povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva
  •  verejne poďakovať všetkým mužom, ktorí sa zodpovedne starajú o svoju rodinu 
  • podčiarknuť, že „Otec nablízku“ vyjadruje nielen fyzickú, ale aj duševnú a duchovnú prítomnosť otca v rodine
  • povzbudiť veriacich mužov a otcov utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k tomu, ktorý je vždy nablízku
  • poďakovať duchovným otcom, ktorí sú pre mnohé rodiny povzbudením
  • predstaviť možnosti podpory pre mužov, otcov a celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie
  • poďakovať všetkým rodičom, ktorí vychovávajú synov schopných prijať rolu otca
  • prispieť k zmiereniu v rodinách, kde otec nie je nablízku

Podujatia a aktivity ku Dňu Rodiny 2021 sa budú konať v regiónoch spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia. Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte denrodiny@fki.sk. Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk a facebookovú stránku Deň rodiny.