Ako bolo na Dni rodiny v Lendaku?

Farnosť Lendak v spolupráci s obcou zorganizovala aj tento rok Deň rodiny v nedeľu 11. júna. Po svätej omši sa toto krásne podujatie začalo v Areáli vo dvore, kde po úvodnej modlitbe miestneho farára potešili prítomných deti s ich folklórnym vystúpením, tancom a spevom.

Hlavný bod programu svojimi úžasnými rytmami priniesla Bubnová šou Batida, ktorá vo svojich dvoch vystúpeniach očarila mladších a starších. Krásnymi svedectvami nás povzbudili rodiny z Prešova. O občerstvenie sa postarali poľovníci výborným gulášom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie a oslavu rodiny – Božieho daru pre tento svet. 

Informoval Ján Zavacký

Foto Timotej Neupauer