Deň rodiny 2019 už oslávili aj v obci Abrahám

Tohtoročný Deň rodiny 2019 oslávili už vo viacerých mestách a obciach na Slovensku. Ako oslavy prebiehali 8. mája v obci Abrahám sa môžete dozvedieť v tomto príspevku.

Spoločenstvo rodiny a náručie mamy a otca je prvým miestom v živote človeka, odkiaľ bezpečne nazerá na svet, spoznáva svet, ľudí, obyčaje, formuje postoje, vytvára hodnoty… Je to tak a vždy to tak bude. Ľudia v našej farnosti i v našej obci sú tiež svedkami takéhoto ľudského rastu a dozrievania. Mnoho detí a mladých ľudí je súčasťou nášho farského spoločenstva a, navyše, sú v ňom aktívni – prichádzajú na bohoslužby, spievajú, miništrujú, hrajú divadlo, starší sú animátormi v aktivitách pre mladších, v lete sa hrajú v tábore,… Ale prečo je to tak? Kde dieťa alebo mladý človek vezme inšpiráciu a vôľu prísť, byť súčasťou spoločenstva Cirkvi a prípadne slúžiť ostatným?

Verím, že impulzov môže byť viac. No verím aj v to, že dobrý príklad je neodškriepiteľný. Vraví sa, „Aká matka, taká Katka“ alebo „Aký otec, taký syn“. A tých mám a otcov tu, našťastie, máme. Či ich je dosť, neviem, ale tí, ktorí tu sú, sú živnou pôdou pre mladé rastlinky, z ktorých, ako dúfame, raz budú pevné stromy a „v ich tôni budú hniezdiť nebeské vtáky“ (pozri Sväté písmo Mk 4, 31-32).

My sme sa rozhodli pridať sa k mnohým, ktorí slávia Deň rodiny a vyzdvihujú tak dôležitosť tejto nenahraditeľnej ľudskej inštitúcie. Dňom rodiny sme nazvali jeden z voľných dní (8. máj), pozvali mnohé rodiny a pripravili sme program pre jej všetkých členov. Začali sme sv. omšou, v ktorej sme chceli Bohu ďakovať za naše rodiny. V ďalšej časti programu sme ponúkli zábavné hry a aktivity, ktoré poukázali na to, aký dôležitý je každý člen rodiny a aká dôležitá je súdržnosť v rodine. A tak sme sa hrali: strieľali na cieľ, pribíjali klince, navliekali koráliky, triedili ponožky, skladali stavebnicu, netradične sa lyžovali, … V čase obeda sme opekali, neskôr deti hľadali poklad a dospeláci oddychovali pri kávičke a koláčikoch. A to všetko v nádhernej jarnej prírode na poľovníckej chate v háji za dedinou a za krásneho slnečného dňa.

Keď sme sa o pár dní ohliadli za týmto dňom, mohli sme s úmevom prijímať radostné výroky rodičov a detí o tom, ako sa v tento deň mali dobre. No najviac pri srdci zahriali pochvaly pre mladých animátorov z farnosti, ktorí pripravili poobedný program pre deti. To oni sú tie rastlinky, ktoré síce zatiaľ ohýba vietor, no pod ochranou svojich rodičov mocnejú a vyháňajú konáre. Priatelia, všetky tieto vzácnosti, o ktorých píšem, by nemohli byť, keby v našej farnosti, v našej dedine nežili milujúce rodiny. Bohu vďaka!

Informovala Eva Kopáčiková