Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku

Prihlasovanie prác do sútaže je uzatvorené. Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov 20. júna 2021.

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU.

Téma Dňa rodiny 2021 prepája Rok svätého Jozefa a Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v sebe nosíme. Dôležitá je práve samotná tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. Každý má otca – biologického, duchovného, či v neposlednom rade Nebeského Otca v jeho širokej zmysluplnej nevyhnutej prítomnosti vo všetkých podobách, aké ponúka.

Chceme
• zdôrazniť dôležitosť otca a jeho výnimočnej úlohe byť prítomný pri manželke i deťoch fyzicky, psychicky i duchovne. Aby bol pravým strážcom rodiny;
• vyzvať k tomu, aby sme hľadali podnety a podporu pre otcov, aby boli naozaj telesne i psychicky pri rodine, aby boli oporou, ako svätý Jozef;
• zahrnúť aj tých, ktorí otca nemajú prítomného, ale môže im byť nablízku iný muž v ich živote – učiteľ, kňaz, strýko…
• poukázať na Nebeského Otca, ktorý chce byť rodine najbližšie, v šťastí i nešťastí, aj tej, kde ľudský otec chýba. On je nablízku vždy, len sa mu treba otvoriť;
• dať inšpiráciu na mnohé aktivity pre rodiny, ktoré zatiahnu ocina do diania a zachytením výnimočného spoločného okamihu sa podelia o svoje šťastie s ostatnými.

Témy súťaže
• Ako ocko rozosmial mamku.
• V náručí otca a mamy.
• Otec mi dal veľa!
• Akého otca potrebujem?

Formy:
výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza

Kategórie:
1. kategória: deti (6 – 9 rokov)
2. kategória: mládež (10 – 14 rokov)
3. kategória: mládež 2 (15 – 18 rokov)
4. kategória: dospelí (19 a viac rokov – bez obmedzenia)

Uzávierka súťaže:
31. máj 2021. Práce je potrebné zaslať spolu s osobnými a kontaktnými údajmi elektronicky prostredníctvom formulára nižšie.

Vyhodnotenie súťaže:
Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov 20. júna 2021.


Prihlasovanie prác do sútaže je uzatvorené.