Ročník 2015

Malý Lipník

Nedeľa 5. júl 2015 sa niesla v znamení nielen horúceho slnka, ale aj veľmi výnimočného dňa, a to Dňa rodiny vo farnosti Malý Lipník. Horúci program bol pripravený nielen pre tých najmenších, ale aj pre staršiu mládež a taktiež sa nezabudlo ani na rodičov i starých rodičov. Miestne ihrisko ponúklo dostatok priestoru na vyšantenie sa, a tak nič nebránilo Malolipníčanom vytvoriť rodinnú atmosféru v kruhu priateľov i susedov. Táto rodinná akcia bola odštartovaná modlitbou, po ktorej miestny kňaz prečítal vyhlásenie Dňa rodiny, kde si rodinky mohli vypočuť, aké je dôležité držať pokope nielen v ľahkých, ale hlavne v ťažkých životných situáciách, že pre zdravé medziľudské vzťahy je nevyhnutná vzájomná komunikácia a spoločné trávenie voľného času, že jedine rodina tvorená otcom, mamou a deťmi poskytuje obohatenie pre dnešnú spoločnosť. V športových aktivitách deti a mládež preukázali svoju silu v preťahovaní sa lanom, svoju presnosť v hode loptičiek do prázdnych vedier a svoju šikovnosť v behu, pričom v rukách držali lyžičku s vajíčkom. V tento horúci deň nechýbalo schladenie sa vodou v podobe vodných balónov, ktoré si mladí medzi sebou hádzali. Kým mladí dychtivo súťažili, rodičia preukázali svojho športového ducha vo volejbalovom turnaji a v streľbe zo vzduchoviek. Deň rodiny bol obohatený návštevou hasičov a policajtov, ktorí ochotne poukazovali svoje autá a príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné pre vykonávanie ich práce. Deti mali možnosť nasadiť si ochrannú vestu či prilbu, alebo  nasadnúť do ozajstného policajného auta. Tí odvážnejší si vyskúšali improvizované hasenie požiaru. Nenudili sa ani tí, ktorí majú v sebe kreatívneho ducha, keďže kreatívne workshopy ponúkli maľovanie na tvár, maľovanie na drevené krabičky či tašky. Počas celého dňa bola možnosť upiecť si klobásku či slaninku. Mladí i starí odchádzali z tohto Dňa rodiny zdravo vyčerpaní, ale zároveň obohatení. Obohatení o nové priateľstvá, rozhovory či len obyčajné úsmevy. “…aby deti otca mali, aby mali mamu…” a toto výstižné, ale zato múdre motto znie v srdci každého člena veľkého farského spoločenstva v Malom Lipníku.

20150705MalýLipník

Hronské Kľačany

V nedeľu 21. júna sa v Hronských Kľačanoch konalo stretnutie Deň rodiny, kde boli pozvané rodiny z celej farnosti Starý Tekov. V poradí druhý ročník tejto akcie odštartoval o 14:00 stanovišťami pre deti aj pre celé rodiny na školskom dvore Základnej školy v Hronských Kľačanoch. Keďže poobede vykuklo aj slniečko, rodinky sa postupne schádzali na školskom dvore, aby nielen splnili stanovištia, ale aj strávili príjemný čas v kruhu priateľov a susedov. Pri stanovištiach sa vystriedali nielen deti, ale aj celé rodinky až po starých rodičov, ktorí neváhali pomáhať vnúčencom pri plachtobale, spoločenských hrách, či chodení na chodúľoch. Od 15:00 hodiny bola v kultúrnom dome pripravená prednáška pre rodičov s manželmi Predáčovcami zo Zlatých Moraviec na tému výchovy detí. Počas jednej hodiny si mali rodičia a starí rodičia možnosť vypočuť skúsené rady a odporúčania týchto manželov, ktorí majú s danou tematikou niekoľkoročné skúsenosti. Po prednáške nasledoval koncert skupiny Dizraeli z Kysúc, ktorí roztancovali nielen deti, ale aj rodičov. K známym eRkárskym ukazovačkám sa pridávali celé rodinky. Krátko po skončení koncertu deti netrpezlivo očakávali vyhodnotenie tomboly, do ktorej sa zapojili prostredníctvom plnenia stanovíšť. Rozdaním všetkých tombolových cien, ktoré sa ušli skoro všetkým deťom nasledovala najchutnejšia časť programu a tou bol guláš uvarený našimi mamami, ktoré ho s láskou pripravili pre všetkých účastníkov Dňa rodiny. Po naplnení brušiek nasledoval ešte posledný bod programu, ktorým bol futbalový zápas rodín na školskom dvore, kde si merali sily hráči zo všetkých troch dedín našej farnosti. Po skončení futbalu a odovzdaní ceny víťazom sme sa po spoločnom krásnom dni pobrali všetci domov s dobrým pocitom na srdci, že celá farnosť ožila práve vďaka takejto akcii a spojila tak všetkých do jednej veľkej rodiny.

20150621HronskéK?a?any

Zábiedovo

6. ročník Dňa rodiny v Zábiedove sa konal 21.6.2015 na miestnom futbalovom ihrisku. Účastníci si prišli na svoje, lebo podujatie prinieslo možnosť zasúťažiť si, oddýchnuť si pri tanečných vystúpeniach detí – žiakov ZUŠ, pri ukážke práce psovodov, pri speváckej produkcii domácich speváckych skupín Horárky a JAMMAJO, ale aj hostí podujatia Otta Weitera a Andrey Fischer. Na posilnenie boli k dispozícii zakáľačkové špeciality, na občerstvenie zase bufet a nadbytok energie si najmladší mohli „vyventilovať“ na nafukovacích atrakciách. V úvode podujatia si prítomní vypočuli vyhlásenie Fóra kresťanských inštitúcií ku Dňu rodiny, v ktorom zazneli aj tieto slová: „Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.” Počasie bolo premenlivé, akoby všetkým chcelo ukázať aké to býva v živote rodín. Vyskytnú sa v ňom chvíle pohody i nepohody, ale pamätajúc na svoju zodpovednosť a manželský sľub sa všetko dá prekonať a po daždi nakoniec vždy zasvieti slnko. A naše podujatie – Deň rodiny – má napomáhať zaháňať mraky z oblohy života našich rodín.

20150621Zábiedovo

Šaľa

Deň rodiny 20.6.2015 sobota v Šali začal sv. omšou, po ktorej sme sa presunili do areálu ZŠ a krátkom agapé nasledovala veľká Rodinná hra, plnilo sa 8 úloh prepojených s modlitbou za deti, nechýbala tombola. Po obednom guláši si dospelí vypočuli katechézu od manželov Bratkových z Novej Bane na tému Modlitba v rodine, deti sa stretli na eRko stretku a najmenší sa zahrali v miniškôlke, zabávali sme sa ďalej futbalom a rozhovormi, bol to nádherný a požehnaný deň.

20150620Sala

Poprad

Dňa 7.6.2015 sa v Poprade na námestí sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo podujatie s názvom: Deň rodiny. Akciu organizovala Cirkevná spojená škola v Poprade spolu s rodičovským spoločenstvom pri cirkevnej škole. Na akcii sa organizačne spolupodieľali aj skauti zo 78. zboru Tatranskí orli v Poprade a farský úrad. Zúčastnil sa na nej aj popradský primátor Ing. Jozef Švagerko. Celé podujatie sa začalo rodinnou sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda o 14.-tej hodine. Po nej pokračoval program dvomi hlavnými smermi. Na pódiu sa predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru ZUŠ Janka Silana v Poprade v rôznych zoskupeniach. Snahou bolo, aby sa prezentovali celé rodiny, alebo si aspoň zástupcovia rodín spoločne zahrali. Zlatým klincom bolo vystúpenie gospelovej kapely Cukor a Soľ, ktorá prišla tiež v kompletnom rodinnom obsadení. Druhým smerom bol sprievodný program, ktorý sa konal v okolí pódia: Skauti si pripravili skautské mestečko s rôznymi aktivitami; výtvarný odbor ZUŠ Janka Silana si pripravil tvorivé dielne; predstavili sa aj hasiči so svojou technikou; bolo možné si zakúpiť tematickú literatúru; jedna z našich rodín nám pripravila kompletné občerstvenie…(v jednom stane bolo možné pozrieť si prezentáciu školy…)

Najväčší dar nám dal náš Nebeský Otec tým, že sa na nás celý čas “usmievalo” slnko a bolo príjemne teplo.

De? rodiny 2015 Poprad

Deň rodiny 2015 v Nitre bol zázračne slnečný

Po viacerých daždivých dňoch vyšlo v Nitre nádherné slniečko a tak sa v nedeľu 24. mája  mohla  konať v parku na Sihoti  veľká oslava prirodzenej rodiny. Nebolo to len slniečko, ktoré do parku prilákalo na Deň rodiny 2015 do 4000 návštevníkov. Bolo to aj motto Dňa rodiny: „ Aby deti otca mali, aby mali mamu. „Príď to povedaď nahlas!“ A rodiny prišli! Dopoludnia čerpali  duchovné posily na svätej omši, ktorú celebroval vdp. Juraj Sedláček a popoludní si užívali bohatý program v parku. Veľkej rodinnej hry sa zúčastnilo do 350 rodín. Súťažili  na stanovištiach,  ktoré pripravilo 12  pro-rodinných neziskových organizácií a záujmových združení.  Za splnené úlohy dostali pekné odmeny od sponzorov a pomohli vyskladať  „stratené posolstvo“ , ktorým bol tento rok Hymnus na lásku. K výbornej atmosfére prispel  pódiový program zložený z rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie ako aj sprievodné aktivity – koníky, zábavná fyzika, maľovanie na tvár, detský futbal.  Novinkou bolo tlmočenie do posunkovej reči, vďaka ktorému sa mohli aktívne zúčastni? aj rodinky s nepočujúcimi.

Urobiť niečo pekné pre niekoho – to znamená vyjsť  zo svojho sebectva a dať zo seba to najlepšie. Hlavný organizátor Dňa rodiny v Nitre – OZ Centrum pre rodinu Nitra – vyjadruje vďačnosť  všetkým zúčastneným a oceňuje prácu 230 dobrovoľníkov a účinkujúcich, bez ktorých by sa toto pekné podujatie nemohlo uskutočniť.

02 - De? rodiny_sm

 Pezinok

Deň rodiny v Pezinku bol oslavou rodiny, ktorá tvorí základ spoločnosti ale aj oslavou farskej pezinskej rodiny. Všetko to 17.5.2015 začalo sv. omšou o 10,00 v kapucínskom kostole a pokračovalo spoločným slávnostným obedom sedením na dekách, lavičkách v nádhernej kapucínskej záhrade. Po obede sa deti rozbehli k skákaciemu hradu, do altánku, kde ich čakalo čítanie rozprávok uja Michala a tvorivé dielničky. Dospelí sme chválili Pána spolu s Braňom Letkom a Lámačskými chválami. Program potom pokračoval voľne rozhovormi, spevom pri harmonike. Deň rodiny v PK skončil o 18-tej. Zúčastnilo sa na ňom 17 dobrovoľníkov a asi 400 ľudí.

Pezinok17052015

Báhoň

Nájsť si v tomto uponáhľanom materiálnom svete čas pre rodinu a spoločenstvo – to akosi stále chýba, preto sme pripravili aj v našej obci deň rodiny, ktorý sa uskutočnil 17.5. Bolo to po prvý-krát v našej obci. Rodiny pozývali rodiny. Bolo to úžasný deň, ktorý Boh požehnal aj počasím. Predpoludním sme sa stretli v kostole, kde bola sv. omša za rodiny s príhovorom a prosbami za rodiny a špeciálnymi obetnými darmi, ktoré prinášali rodiny. Popoludní o 15:30 sa začal program na námestí. Najprv rozpovedali svoje príbehy dve rodiny, ktoré takto vydali svedectvo svojho manželstva. Hlavným lákadlom na deň rodiny bolo nepochybne novovzniknutné ochotnícke divadlo, ktoré zahralo Kamenný chodníček od Ferka Urbána, malo obrovský úspech a rozosmialo a vtiahlo všetky generácie. Po divadle nasledovala hra pre celú rodinu a koncert domácej skupiny Igrici s kvalitnou ľudovou hudbou. Počas programu bolo ponúkané chutné občerstvenie a pitie zdarma – na čom sa podieľali šikovné mamičky a babičky. Na večeru sa podávali párky a nechýbal ani chlebík s cibuľkou či káva – jednoucho – každý sa cítil ako doma :). Sprievodnou aktivitou bol misijný jarmok detí, kde si deti mohli priniesť svoje výrobky a výťažok 155 E putoval na účely tehličky do Stredoafrickej republiky. Predávali sa tričká s potlačou rodiny alebo si mohli účastníci zobrať kvalitnú literatúru v Stánku dobrého slova či využiť službu ucha našich dôstojných pánov farárov.

Na záver sme dostali požehnanie a vyslanie rodín. Programu sa zúčastnilo približne 300 ľudí z Báhoňa i okolitých obcí.
Veľká vďaka Bohu za to ako to celé niesol a koľko požehnania sme všetci mohli pritom cítiť. Vďaka pánovi farárovi za duchovnú i finančnú pomoc a tiež obciam za ich materiálnu pomoc. Verím, že ľudia, ktorí sa zapojili do organizácie už svoju odmenu pocítili, či ešte pocítia :-). Tešíme sa na ďalší ročník.

20150517Bahon

Tesárske Mlyňany

1. Deň rodiny sa uskutočnil v Tesárskych Mlyňanoch 1.mája 2015. Tu je krátka správa:

Tohtoročný Deň rodiny máme za sebou, vyšiel najlepšie ako mohol 🙂
Pán Boh nám doprial pekné počasie, nepršalo, dokonca okolo obeda vykuklo aj slniečko a bolo fajn teplo. Najprv sme sa pomodlili krížovú cestu (KC sv. Anny v Zlatých Moravciach), ide dosť do kopca a jednotlivé zastavenia (kaplnky) sú dosť ďaleko od seba. Malé deti niesli obrázky jednotlivých zastavení, väčšie deti čítali zamyslenia (bola to KC pre deti). Mali z toho veľkú radosť, že mohli byť takto účastní. Potom už na deti čakala Šašulienka, ktorá pripravila pre ne súťaže a hry. My dospelí sme zatiaľ chystali chutný obed, opekané špekáčiky, klobásky, koláčiky… Po obede väčšie deti spolu s duchovným otcom Petrom hrali vybíjanú a malí pokračovali v hrách so Šašulienkou. Všetci sa do sýtosti vyšantili a odchádzali sme s hrejivým pocitom, že sme mohli spolu ako farská rodina prežiť pekné chvíle s deťmi a popritom sa aj duchovne obohatiť pri krížovej ceste, ktorá bola zaujímavá a prístupná aj deťom. Pán Boh zaplať za nádherný deň 🙂
Už teraz premýšľame, kam pôjdeme na budúci rok 🙂

20150501TesarskeMlynany4