Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.

O dni rodiny

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a  krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty.

Verejné oslavy Dňa rodiny sa na Slovensku uskutočňujú už jedenásty rok. V roku 2019 budú prebiehať počas májových a júnových víkendov vo viac ako tridsiatich mestách a obciach Slovenska. Cieľom Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny, je “V obci i meste rodina na prvom mieste”. Zámerom organizátorov  je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti. Tejto téme bude venovaná aj medzinárodná konferencia “Samospráva pre rodinu” 3. júna v Bratislave.

História celoslovenských osláv Medzinárodného dňa rodiny (15.máj) je spojená s rokom 2009, kedy sa 16. mája na bratislavskom Námestí SNP stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Odvtedy sa rozšíril na celé územie Slovenska a organizuje sa ako celoslovensky koordinované regionálne podujatie. Dlhoročné motto: “Aby deti otca mali, aby mali mamu… príď to povedať nahlas!” deklaruje, že podujatie je vyjadrením podpory a oslavou prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.

Celoslovensky oslavy Dňa rodiny koordinuje Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré bolo iniciátorom a organizátorom prvého celoslovenského Dňa rodiny v Bratislave v roku 2009.

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.