Vyhlásenie Deň rodiny

Medzinárodný deň rodiny je sviatkom rodiny.
Rodina je opora a istota človeka pre dobré aj ťažké časy.

Sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nielen počas pandémie, ale aj teraz, počas skúšky
vojnového konfliktu. V mnohých rodinách sme dospeli do štádia rozdelenia, znechutenia, únavy a strácame dych…

Preto sa podujatia „Deň rodiny“, organizované na Slovensku pod hlavičkou Fóra
kresťanských inštitúcií nesú v roku 2022 v znamení sloganu NAD(Ý)CHNIME SA.

Chcú napomôcť:

Aby sme sa v rodinách mohli znovu zhlboka „nadýchnuť“
Aby sme sa znovu nadchli pre to, čo nás spája, a nie, čo rozdeľuje
Aby sme znova prirodzene prežívali, že sa navzájom potrebujeme
Aby sme nemysleli len na seba, ale zaujímali sa aj o blížnych

Aby sme získali priestor pre reštart a zlepšenie vzájomných manželských i rodinných vzťahov

Aby sme znovu nabrali duchovné, duševné i fyzické sily a mohli kráčať spolu ďalej…

„Držme spolu v dobrom, držme sa aj v skúškach
Netrápme sa z toho, kto je a kto nie je v rúškach
Sú tu predsa väčšie hodnoty
čo životu lepšie sadnú do nôty –
Je to otec, je to mama, som to ja – je to Rodina!
Poďme si oproti, skúsme sa objímať
na dobré sa predsa najkrajšie spomína!
Chce to riadny nádych a hlavu hore
Na obzore sa črtá niečo pekné, nové…“
(Inšpirácia hymnou Dňa rodiny 2022, ktorej autorom je Miro Jilo)