Vyhlásenie Deň rodiny

VYHLÁSENIE DEŇ RODINY 2021

“Otec nablízku”

Otcom sa muž nerodí, ocinom sa stáva

keď pracuje na sebe, dobro odovzdáva 

Spravodlivý ochranca s otvoreným náručím 

svoje deti  o živote aj s humorom poučí

Otec čo sa denne snaží ženu, deti milovať  

získa veľa – lásku blízkych a odvahu vytrvať

Za slzy sa nehanbieva a keď mu je ťažko

na kolená rád si kľakne, debatuje s Tatkom

Otcovstvo je odvaha prijať rôzne výzvy

ak však otec chýba, dušu čosi trýzni

Vďaka všetkým dobrým mužom, čo sprevádzajú deti

nech zakúšajú mužské vzory  – tak nádej im svieti

 

Pozývame v tento deň – ocina si všimni,

poďakuj sa tomu svojmu, zapoj sa do výzvy:

Či si dávno dospelý, a či ešte dieťa  –

objím svojho tatka dnes, nech od šťastia lieta!

Ak Ti nie je nablízku  – zavolať mu skús, 

hoc aj nie je dokonalý, či má zvláštny vkus

Pomodli sa za ocina, ktorý svet už opustil… 

tomu, čo sa kamsi stratil, pokúšaj sa odpustiť.

 

Rodina je základ sveta, tam kde život vstáva

kde sa úcte, láske učia otec, brat i mama

Rodina je pre nás všetkých najvzácnejšou hodnotou

v krajine ju sláviť treba a podporovať pomocou!