Správa Generálneho tajomníka OSN pre rok 2013

Rodiny udržujú spoločnosť spolu a medzigeneračné vzťahy rozširujú toto dedičstvo naprieč dejinami.

Tohtoročný Medzinárodný deň rodín je príležitosťou k oslave spojenia medzi všetkými prvkami, ktoré tvoria rodinu. Je tiež príležitosťou na zamyslenie,  ako sú ovplyvnené sociálnymi a hospodárskymi trendmi – a čo môžeme urobiť pre posilnenie rodín.

Nezamestnanosť vedie mnoho mladých ľudí, ktorí často túžia po nezávislosti, aby sa spoliehali na svojich rodičov dlhšie, než zamýšľali. Nedostatok dostupných a kvalitných služieb starostlivosti o deti komplikuje úsilie rodičov obidvoch zárobkovo činných členov rodiny, aby spájali zamestnanie a domáce povinnosti. Nedostatočné dôchodky a starostlivosť o staršie osoby vyžaduje viac pozornosti, pri našej snahe o predĺženie života.

Tieto výzvy robia podporu rodín oveľa dôležitejšou ako kedykoľvek predtým – pre mladého človeka, ktorý si hľadá prácu, pokiaľ žije so svojimi rodičmi, pre starých rodičov, ktorí sa spoliehajú na svoje deti, aby mali prístrešie a opateru, a pre mnoho členov širokej rodiny preberajúcich zodpovednosť starostlivosti o deti.

Po celom svete členovia rodín plnia svoju úlohy. Zaslúžia si podporu od tvorcov politiky a tých, ktorí majú právo rozhodovať, či už sú z verejných inštitúcií alebo súkromných sféry. Rastúce uznanie po celom svete ukazuje, že treba posilniť rozvíjanie medzigeneračnej solidarity a podporovať medzigeneračné programy a iniciatívy. Ukazuje sa, že primerané dôchodky a podpora ošetrovateľov môže pomôcť nielen seniorom, ale celej rodine. Programy podpory medzigeneračného dobrovoľníctva sú prospešné aj pre generácií mladých a starých. Príležitosti pre ľudí všetkých vekových kategórií utužujú revitalizáciu celej komunity.

Medzigeneračné iniciatívy prispievajú pri riešení globálnych rozvojových priorít. Potláčajú nerovnosť a vylúčenie, podporujú aktívne občianstvo a zlepšujú verejnú infraštruktúru prostredníctvom komunitných projektov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny vyzývam vlády, občiansku spoločnosť, rodiny a jednotlivcov, aby podporovali iniciatívy, ktoré spájajú ľudí naprieč generáciami k budovaniu zdravšieho sveta pre všetkých.

Ban Ki-moon

http://www.un.org/en/events/familyday/2013/sgmessage.shtml