Modlitebná iniciatíva “SLOVENSKO NA KOLENÁCH”

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom.

Srdečne Vás pozývame na najbližšie modlitbové stretnutie 13.5.2021 o 20:00 hod., v rámci ktorého budú pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny prebiehať i modlitby za otcov a rodiny. Modlitba bude vysielaná z Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade a online vysielanie nájdete na stránke slovenskonakolenach.sk/# .

V pokore a bázni chceme kľačať pred Tým, ktorý má moc všetko obnoviť. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám.

Spojme sa spoločne v modlitbe za naše rodiny.