Mama naj povolanie

Súčasný svet kladie na mamy často až nereálne nároky. Byť skvelá mama, milujúca manželka, výkonná v práci. Tiež sa očakáva, že má nablýskanú domácnosť, dobre vyzerá, každý deň má navarené… 

Matky čelia silnému tlaku okolia a častokrát sú frustrované a nedocenené. Preto sme sa rozhodli venovať 15. ročník Dňa rodiny oslave materstva.  Chceme vyzdvihnúť, oceniť a uznať  náročné povolanie matky a poďakovať sa všetko, čo robia pre naše rodiny a celú spoločnosť.  

Pápež František hovorí:  “Toto robia matky: vedia prekonávať prekážky a konflikty, vedia šíriť pokoj. Tak sa im darí premieňať averzie na príležitosť k novému zrodu a na príležitosť k rastu. Robia to, lebo vedia zachovávať, matky vedia veci uchovať, vedia skĺbiť dokopy nitky života, všetky. Potrebujeme ľudí schopných utkávať nitky spoločenstva, ktoré budú protiváhou k množstvu ostnatých drôtov rozdelení. A toto matky dokážu.” 

Presne tak! V súčasnej polarizovanej a náročnej dobe je to väčšinou práve materský element, ktorý upokojuje, povzbudzuje a do rodiny i vzťahov vnáša jemnosť. Cieľom 15. ročníka Dňa rodiny je preto oceniť materstvo a jeho nezastupiteľný význam. Chceme dať pocítiť mamám, že aj napriek tomu, že sa cítia nedokonalé, sú naj.

Ďakujeme všetkým mamám, ktoré sa životu otvorili prostredníctvom adopcie. Svätý Otec František na príklade svätého Jozefa poukazuje na to, že “ tento typ puta nie je druhoradý, nie je improvizáciou. Takáto voľba patrí medzi najvyššie formy lásky a otcovstva či materstva. Koľko detí na svete čaká, že sa ich niekto ujme! A koľko manželov si želá byť otcom a matkou, ale z biologických dôvodov to nedokážu, alebo hoci už deti majú, chcú sa podeliť o rodinnú lásku s tým, kto je o ňu ukrátený. Nesmieme sa báť zvoliť si cestu adopcie, podstúpiť „riziko“ prijatia detí.“

Stojíme tiež pri matkách, ktoré sú rozvedené a opustené a ostali na výchovu svojich detí častokrát úplne samé. Sú to statočné a silné ženy, ktoré nabrali odvahu odísť do neistoty  a nepohodlia v úprimnej snahe zabezpečiť svojim deťom pokojnejší život. 

Každá žena je pozvaná stať sa matkou, ale nie každá je pozvaná stať sa matkou v telesnej rovine. Každá dostala od Boha ducha materstva, ale ten sa nemusí prejavovať len starostlivosťou o vlastné deti, ale aj  deti “duchovné”. Preto osobitne ďakujeme všetkým matkám, ktoré prijali pozvanie k duchovnému materstvu a napĺňajú ho s otvoreným srdcom, či už ide o rehoľné sestry, vychovávateľky alebo učiteľky. 

Deň rodiny v roku  2023 chce:

  • dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
  • oceniť a uznať povolanie matky
  • vyzdvihnúť prejavy materského “génia” a poďakovať za všetky charizmy, ktoré materstvo spoločnosti prináša
  • podčiarknuť, že pravé hrdinstvo sa prejavuje sebaobetovaním, sila súcitom a múdrosť pokorou
  • poskytnúť spolupracujúcim organizáciám podporu pri organizácii  podujatia Deň rodiny v regiónoch Slovenska
  • predstaviť možnosti podpory celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách