Celoslovenská literárna a výtvarna súťaž

Fórum kresťanských inštitúcií spolu so Združením katolíckych škôl Slovenska spustilo literárnu a výtvarnú súťaž, ktorú pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka rodiny organizuje v rámci projektu Deň rodiny 2014. Súťaž na tému „Rodina – miesto lásky a života“ je určená pre študentov stredných škôl a výtvarná súťaž na tému „Všade dobre, v mojej rodine najlepšie“ pre žiakov základných škôl.

Zámerom výtvarnej súťaže je reflektovať niektorú z príjemných a šťastných chvíľ prežitých vo svojej rodine, ktorá mladým výtvarníkom obzvlášť utkvela v pamäti a radi si na ňu spomínajú. Literárna súťaž, ktorá sa v rámci projektu Deň rodiny po prvýkrát konala minulý rok, chce pozvať mladých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad hodnotou prirodzenej rodiny, ktorú tvorí otec, mama a deti.

„Mnohí zažívajú pohodu, istotu a spokojnosť vo svojej vlastnej rodine a tak ich práca môže byť prejavom vďaky za to, čo vnímajú vo svojej rodine ako dobro a vzor pre svoju budúcu rodinu,” uviedol celoslovenský koordinátor projektu Deň rodiny Jozef Predáč. „Zamyslieť sa nad dôležitosťou a potrebou dobre fungujúcich rodín pozývame aj mladých ľudí  z nefunkčných rodín, ktorí sa možno nedokážu stotožniť s tým, že ich súčasná rodina je miestom lásky a porozumenia. Ich práca môže byť zamyslením sa nad tým, čo vnímajú, že im teraz chýba a po čom túžia,“ doplnil Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Súťaž bude trvať do 25. apríla 2014. Všetky práce doručené v riadnom termíne budú rozdelené do ôsmich skupín – podľa príslušnosti k samosprávnym krajom. Ocenenie tvorcov najúspešnejších prác sa uskuto?ní v rámci verejného kultúrno-spoločenského programu osláv Dňa rodiny 2014 v priebehu víkendov mesiaca máj a jún. Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke podujatia www.denrodiny.sk a www.fki.sk.

História celoslovenských osláv Medzinárodného dňa rodiny (15. máj) je spojená s rokom 2009, kedy sa 16. mája na bratislavskom Námestí SNP stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Odvtedy sa rozšíril na celé územie Slovenska a organizuje sa ako celoslovensky koordinované regionálne podujatie. Zvolené motto: “Aby deti otcov mali, aby mali mamy… príď to povedať nahlas!” deklaruje, že podujatie je vyjadrením podpory a oslavou prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.