Čo je kvalitný rodinný život?

Ke? sa hovorí o eliminovaní chudoby, treatment zvy?ajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, for sale rôznych spôsoboch pomoci chudobným, store o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac ?i menej vyžadujú presuny pe?azí od tých, ktorí ich majú tým, …

Celoslovenská literárna a výtvarna súťaž

Fórum kresťanských inštitúcií spolu so Združením katolíckych škôl Slovenska spustilo literárnu a výtvarnú súťaž, ktorú pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka rodiny organizuje v rámci projektu Deň rodiny 2014. Súťaž na tému „Rodina – miesto lásky a života“ je určená pre študentov stredných škôl a výtvarná súťaž na tému „Všade dobre, v mojej rodine najlepšie“ pre …

Správa Generálneho tajomníka OSN pre rok 2013

Rodiny udržujú spoločnosť spolu a medzigeneračné vzťahy rozširujú toto dedičstvo naprieč dejinami. Tohtoročný Medzinárodný deň rodín je príležitosťou k oslave spojenia medzi všetkými prvkami, ktoré tvoria rodinu. Je tiež príležitosťou na zamyslenie,  ako sú ovplyvnené sociálnymi a hospodárskymi trendmi – a čo môžeme urobiť pre posilnenie rodín. Nezamestnanosť vedie mnoho …