Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
prešov2

Prešov / 5. jún

Kedy:                     5. Jún 2016

Kde:                       Prešov – námestie pred Ľudovou bankou

V prípade nepriaznivého počasia: kino Scala

Deti deťom 

od 14:00

  1. Orchester zo žiakov CZŠ sv. Gorazda – ABBA Fernando/ ZUŠ sv. Mikuláša/
  2. Jakub Muranský – herec; člen činohry Štátneho divadla v Košiciach
  3. školský zbor  – 3 piesne -Smiem…, Vodu na víno meníš….., Dnes viem……
  4. Kratučká poézia “Keď raz budem dospelý”
  5. Tanečno-rytmické  vystúpenie  Vlnky, vlny, vlniská…
  6. Ukazovačka “Čokoláda”

CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča Pásmo o rodine: deti z materskej školy

Detská ľudová hudba Čipečka

MŠ Tobiáš – rómske tance

O čom je Deň rodiny

od 15:30

O čom je deň rodiny – vyhlásenie o rodine – manželský pár

Príhovor zástupcu gréckokatolíckeho arcibiskupstva

Príhovor zástupcu mesta

Kynologická ukážka Polícia SR –  (miesto – park pri toaletách)- deti len otočiť a nasmerovať k ukážke )

*deti pozvať do tvorivých dielni a na stanoviská, spomenúť organizátora, partnerov a sponzorov, prezenčná listina z podujatia, podpisová akcia –  pozvať k zapísaniu

Otcovstvo- prednáška o. Jozef Greško

CZUŠ sv. Mikuláša, H. Gojdová

Bom bom, moderny tanec, hudba z CD, minutaz: 1:40, deti od 7 do 9 rokov
Accidentaly, moderny tanec, hudba z CD, minutaz: 2:39, deti od 8 do 10 rokov
Rebelové, moderny tanec, hudba z CD, minutaz: 3:30, deti od 9 do 12 rokov

Moderátorka vstup o rodine

Predstavenie spoločenstva kňazských a laických rodín SKALA

Organizácie svedectvá:  Neokatechumenát: rodina Marek a  Alexandra Repčákovi; Gréckokatolícka charita Prešov – Edo Malatinec, Hnutie svetlo život, Teen star program – SCZŠ sv. Bazila Veľkého, Kána, Manželské večery, Centrum pre rodinu – Sigord

18:00 – 19:00 chvály a modlitby

vedie spoločenstvo kňazských a laických rodín SKALA  – kapela – nazvučenie – mikrofóny, predný odposluch, nazvučenie bicie, gitara … treba doplniť hudobné nástroje a požiadavky na nazvučenie o. Peter Horváth

19:00 Záver     

 

Sprievodné podujatia: 15:30 – 17:30 skauti – zakladanie ohňa kresadlom, viazanie uzlov* trampolína, skákaci hrad, statická ukážka vojenského, policajného, hasičského a zdravotného vozidla, ukážka poskytovania prvej pomoci u detí a dospelého, dentálna starostlivosť u detí, ponuka poradenstva a mediácie pre rodiny,

Stánky: veľký stan: za pódiom:  občerstvenie pre účinkujúcich, možnosť posedieť, stánok CPR – S, organizačný stánok, CPR Sigord,  Marana Tha: MV, CD,  Alfa, Rodičovské kurzy, Hnutie – Svetlo Život, Kána, Charita Prešov školy: Gymnázium bl. PP Gojdič, CZŠ a MŠ bl. PP Gojdiča, CPR – Sigord – tričká, ikonky, knihy Kumrán, Kompresory ErIv – balóny, CZUŠ sv. Mikuláša, ZŠ sv. Mikuláša, OZ CENTRUM Mediácie a Probácie., Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov, Cirkevná stredná zdravotná škola sv. Bazila Veľkého, Stánok prvej pomoci, Prvá pomoc – ukážky poskytnutia prvej pomoci, aj figuríny, ošetrovanie zúbkov, Podsady: Skauti v parku – podľa nákresu na mapke, Hrad a trampolína mládež KDH, Hrad Centrum, Trampolína centrum

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.