Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
fki den rodiny-konf-web

Konferencia / 11. máj 2018

Prosím podporte Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018, ktoré bude zaslané najjvyšším štátnym predstaviteľom SR. Dostaňme spoločne rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti.
Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny Slovenská spoločnosť pre rodinu, CitizenGO, Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Nadácia Antona Tunegu pripravili vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018 a pozývajú na medzinárodnú konferenciu
  ­

Pro-rodinná a proti-rodinná politika v strednej Európe.

Krajiny strednej Európy majú spoločné kultúrne a intelektuálne korene, ktoré chcú zachovávať a naďalej posilňovať. Tieto krajiny sa tiež boria s podobnými problémami, ako je napríklad demografický pokles a starnutie obyvateľstva s ničivými politickými a ekonomickými dôsledkami a chudobou rodín, ktoré majú tri a viac detí. Cieľom konferencie je spoločne s partnermi zo susedných krajín a účastníkmi konferencie hovoriť o osvedčených opatreniach rodinnej politiky a byť impulzom k ich presadzovaniu na Slovensku.
Konferencia sa uskutoční v piatok 11. mája 2018 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

­­­

Prihlasovanie na konferenciu je možné prostredníctvom online formulára. Konferenčný poplatok je 7 Eur pri platbe vopred a 10 Eur na mieste (50% zľava, ak ste študent, senior, alebo na materskej/rodičovskej dovolenke). O ďalších podrobnostiach Vás ešte budeme informovať.
  ­

08.30 Registrácia/Registration

09.15 Otvorenie konferencie/Welcome address

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu/MEP and President of Slovak association for family

09.30 Panelová diskusia: Rodinné politiky v krajinách strednej Európy/

Panel discussion: Family policies in the Central European countries

 • Gudrun Kugler, Rakúsko/Austria
  poslankyňa rakúskeho parlamentu za ÖVP/ÖVP-Parlamentsklub
  • Tünde Fűrész, Maďarsko/Hungary
   prezidentka Inštitútu Márie Kopp/President of Maria Kopp Institute
 • Jana Hanzlíková, Česká republika/Czech republic

námestníčka ministerky pre admin. záležitosti a sociálnu politiku/Deputy minister

 • Miloš Moravčík, Slovensko/Slovakia
  poradca štátneho tajomníka MPSVR/Advisor of the State secretary of Ministry of Labour

11.15 Prestávka/Coffee break

11.45 Podnety na zlepšenie rodinnej politiky na Slovensku/Suggestions to improve the family policy in Slovakia

 • Najlepší záujem dieťaťa ako rozlišovacie kritérium pro-rodinnej politiky a proti-rodinnej politiky/The best interest of the child as a distinctive criterion between pro-family and and anti-family policy
  MUDr. Andrej Hrádocký, Slovenská spoločnosť pre rodinu/Slovak association for family
 • Nižšia daň pre pracujúcich rodičov podľa počtu detí/Lower tax for working parents with progression depending on number of children
  Ing. Dárius A. Hatok, ekonóm, Nadácia Antona Tunegu
 • Dostupné bývanie pre mladé rodiny/Affordable housing for young families
  Ing.arch. Elena Szolgayová PhD., generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja a predsedníčka Výboru pre bývanie a pozemkový manažment EHK OSN/General director of the section of housing policy and urban development at the Ministry of Transport and Construction
 • Podpora viacdetných rodín na Slovensku/Support for large families in Slovakia
  prof. MUDr. Eva Grey, PhD, VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava

13.00 Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018/Family Day 2018 Manifesto
Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu/MEP
Miriam Kuzárová, riaditeľka kampaní/Campaigns Manager CitizenGO Slovakia
Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií/Forum of christian institutions


13.15 Obed/ Lunch

PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU

PODUJATIE NA FACEBOOKU

 

ssrcgofkifznat

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.