Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
dieta

Michalovce / 20.mája 2016

Čas:    15:30 – 18:30 hod.
Miesto: Námestie Osloboditeľov

Program na pódiu:

  • Otvorenie
  • Vystúpenie žiakov materských a základných škôl
  • Vyhlásenie ku Dňu rodiny
  • Vystúpenie žiakov umeleckých škôl
  • Vystúpenie hudobnej skupiny Stráňanka
  • Vystúpenie folklórnej skupiny Ondavčanka
  • Vystúpenie hudobnej skupiny FUSION

Sprievodný program pre deti a rodinky

  • Športovo-spoločenské aktivity pre deti, rodičov, starých rodičov, súťaže, tvorivé dielne, detské atrakcie
  • Ukážky práce Mestskej polície, Požiarneho zboru a Červeného kríža

Hlavní organizátori:

Klub kresťanských pedagógov v Michalovciach
Rímskokatolícky farský úrad v Michalovciach
Mesto Michalovce
Cirkevná základná škola sv. Michala

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.