Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
Fotka2_1752015BA

Bratislava / 17. mája

V nede?u 17. mája 2015 bude v Medickej záhrade všetko pripravené na poriadnu oslavu rodiny! Prí?te si oddýchnu? a uži? si popoludnie plné zábavy, levitra atrakcií, oddychu a interaktívnych stánkov a hier.  Program pre všetkých ?lenov rodiny za?ne o 15:00. a potrvá do 18:30. Návštevníci si budú môc? vyskúša? prácu s hrn?iarskym kruhom, poži?a? si živú knihu, zú?astni? sa rôznych hier, alebo sa porozpráva? s odborníkmi na manželské témy. Nebudú chýba? ani sú?aže a atrakcie pre najmenších. Príjemný program a pohodovú atmosféru doplní živá hudba v podaní skupiny Láma?ské Chvály a ostatných hostí. Vypo?u? si budete môc? aj skuto?né príbehy z rodinného prostredia.

De? rodiny v Bratislave organizuje FKI v spolupráci so Spolo?enstvom pri Dóme sv. Martina.

Viac podrobností o programe je tu:

Pódiový program:

15.00 – Láma?ské chvály
16.30 – kúzelník Ivan
17.30 – detská skupina S.I.L.A.
18.00 – program v podaní rodiny-McCauleyovci
19.00 – Diskusia „Ina Europa je mozna” tato diskusia bude v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí ZRUŠENÁ

Aktivity:

Skákací hrad – vaše deti sa budú môc? zadarmo vyskáka? na nafukovacom skákacom hrade.
Športový program pre deti – atletika hrou – bude pre vás pripravená atletická prekážková dráha, na ktorej si môžete vyskúša? vaše atletické schopnosti.
Hrn?iar – náš hrn?iar má pripravené modelovanie z hliny pre malých aj ve?kých. Okrem možnosti vytvorenia vlastných hlinených drobností, ?aká na vás aj zaujímavý príbeh o váze.
Outdoorové hry – vo vo?nom priestransve budú na vás ?aka? rôzne hry a disciplíny. Zapoji? sa môže celá rodina.
Manželská kaviare? – k?udné miesto na manželský rozhovor pri káve bude pripravené v najvä?šom stane. V tomto stane budú pripravení na rozhovor aj odborníci na manželské témy
Charitatívny bazárik detských vecí – Ak chcete pomôc? dobrej veci, prineste si zo sebou pár kusov detského oble?enia, ktoré nepotrebujete. Ur?ite si ich niekto rád kúpi na našom charitatívnom bazáriku detských vecí. Možno si tu nie?o kúpite aj vy. Všetky takto vyzbierané peniaze budú poslané krízovému stredisku Dominika,.n.o. v Rož?ave, kde sa sestry saleziánky starajú o opustené deti v rôznom veku.
Detský karnevalpriamo v medickej záhrade budeme ma? detský karneval. Svoju masku si môžete prinies? z domu, alebo si jednoduchú masku vyrobi? s našimi animátormi.

Den-rodiny-2015_BA_plagat

 

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.