Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.

Nezaradené

Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018

Prosím podporte Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2019, ktoré bude zaslané najjvyšším štátnym predstaviteľom SR. Organizácia Spojených národov vyhlásila 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách a obciach na Slovensku už tradične uskutočňujú oslavy Dňa …

Read More →
ocistec

Tip na knihu: Utrpenie a radosti očistca

Ubehlo takmer 80 rokov odvtedy, čo Franz Spirago napísal knihu Utrpenie a radosti očistca. Za ten čas sa mnohé zmenilo. Na pápežskom stolci sa vystriedalo celkovo 7 pápežov, prebehol Druhý vatikánsky koncil a Cirkev prešla bránami tretieho tisícročia pod vedením …

Read More →
enclosed-background1.jpg

Rodina – bavorák medzi inými typmi spolužitia

Popri jednotlivcoch je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Rodina má parametre, ktoré ju robia životne dôležitou pre spoločnosť. S údivom sledujem,keď niekto argumentuje nefungujúcou rodinou na podporu uznania „moderných“ foriem rodiny alebo rovno zbytočnosti rodiny. Pripadá mi to tak, ako keby …

Read More →
enclosed-background1.jpg

Rodina je zrkadlo. Ale aké?

?o je zdravá rodina? Zdravá rodina je rodina, cialis ktorá je funk?ná. Nie dokonalá. Dokonalá rodina nejestvuje. Hovoríme o funk?nej rodine. Rozdiel medzi dokonalým a funk?ným pochopíme, drugstore ke? sa pozrieme napríklad na auto. Auto môže by? poškrabané, môže ma? …

Read More →
enclosed-background1.jpg

Ešte o rodine

V mesiaci júni (2012) sa v Miláne odohralo v poradí už siedme Svetové stretnutie rodín, na ktorom sa zúčastnil asi milión ľudí, ako aj pápež Benedikt XVI. Také stretnutia sa konajú každé tri roky, posledné bolo vo Valencii, v Španielsku a Sv. Otec …

Read More →

Čo je rodina?

Keď v r. 1994 OSN pripravovala rok rodiny,  nezadefinovala čo vlastne je rodina, ktorú OSN bude oslavovať počas roka rodiny. Zdôvodňovalo sa to tým, že existuje veľa foriem spolužitia, ktoré ľudia nazývajú rodina, pričom nie všetci s tým súhlasia. Je to …

Read More →
enclosed-background.jpg

Čo je kvalitný rodinný život?

Ke? sa hovorí o eliminovaní chudoby, treatment zvy?ajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, for sale rôznych spôsoboch pomoci chudobným, store o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac ?i …

Read More →

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.