Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
  • .

                                                      Samospráva pre rodinu

                                                       medzinárodná konferencia

3. júna 2019 od 8:30 do 16:00 hod., Hotel Apollo Bratislava

                 V OBCI I MESTE RODINA NA PRVOM MIESTE

Zámer

Miestna a regionálna samospráva disponuje množstvom kompetencií, vďaka ktorým môže vytvoriť v meste alebo obci prostredie priateľské k rodine.

Zámerom organizátorov osláv Medzinárodného dňa rodiny v roku 2019 je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti.

Našim úmyslom je motivovať komunálnych a regionálnych politikov, aby dobro rodín bolo na prvom mieste v ich činnosti. Zároveň povzbudzujeme lokálne organizácie, angažovaných občanov a širokú verejnosť, aby neváhali a požadovali od svojich volených reprezentantov opatrenia, ktoré budú v prospech rodiny. Tie by mali byť prijímané participatívne v spolupráci s miestnou komunitou.

Okrem tradičných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach na Slovensku sa aj tento rok uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike. Nové inšpirácie pre komunálnu a regionálnu rodinnú politiku prinesú hostia z Česka, Rakúska a Talianska.

Cieľom konferencie je:

  1. poukázať na význam (a možnosti) regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy (rodinnú politiku),
  2. predstaviť inšpiratívne príklady zo Slovenska a zahraničia,
  3. predstaviť audit Obec priateľská k rodine,
  4. vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika.

Bližšie informácie a program zverejníme už čoskoro.

going not right now and buy adipex cheap now.